Đặt mua Inverter nối lưới 6kw 1 pha, wifi giám sát – SOFAR