Pin Lithium SOFAR GTX 5000-PRO

  • Model: AMASS GTX 5000-PRO, 51.2V-100Ah
  • Công suất: 5.12 kWh
  • Điện áp: 51.2 Vdc
  • Công suất sử dụng (90%) 6 kWh
  • Kích thước: 480 x 171.5 x 606 mm
  • Trọng lượng: 47 kg
  Danh mục: